Neil MacGregor

Tổng giám đốc
Bộ phận Quản lý Cấp cao

+84 28 3823 9205Cách chơi fun88

Matthew Powell

Tổng Giám đốc
Bộ phận Quản lý cấp cao

+84 24 3946 1300Cách chơi fun88

Nguyễn Văn Phong

Phó Giám đốc
Bộ phận Tư vấn Đầu tư

+84 28 3823 9205Cách chơi fun88

Hoàng Nguyệt Minh

Phó Giám đốc
Bộ Phận Tư Vấn Đầu Tư

+84 983 218 389

Cao Lê Tường Vân

Quản Lý Cấp Cao
Bộ phận Tư vấn Đầu tư

+84 28 3823 9205 Ext 189Cách chơi fun88

Dịch vụ liên quan

Đầu tư

Môi giới đầu tư

Cách chơi fun88Công việc của chúng tôi là tư vấn các chiến lược mua & bán đối với các dự án thương mại và phức hợp, phù hợp với vốn đầu tư của khách hàng. Đại diện cho các nhà đầu tư, chúng tôi luôn cố gắng tối ưu hóa giá trị tài sản cũng như giảm thiểu các rủi ro trong quá trình xử lý giao dịch.

Đầu tư

Đầu tư bất động sản công nghiệp

Hiểu thị trường địa phương cùng kết nối chặt chẽ với đội ngũ chuyên môn trong khu vực, phòng tư vấn bất động sản công nghiệp giúp đưa ra những lời khuyên đứng đắn đối với khách hàng có nhu cầu đầu tư trong ngành công nghiệp & phát triển kho vận tại Việt Nam.